MC-PL.net Forum

Pełna wersja: Regulamin forum MinecraftPolska.Net
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
§1. Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin Forum określa zasady współpracy wszystkich Użytkowników Forum serwerowni MinecraftPolska.net (MC-PL.net), sieci serwerów, będących własnością DoctoRHeaL oraz GlobooX.
1.2. Regulamin Forum został stworzony przez Administrację Forum.
1.3. Rejestracja na Forum i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Forum.
1.4. Każdy Użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Forum. Odstępstwa od wyznaczonych zasad będą karane przez Administrację Forum.
1.5. Nieznajomość Regulaminu Forum nie zwalnia z jego przestrzegania. 
1.6. Obowiązkiem Administracji Forum jest sprawowanie pieczy nad porządkiem Forum, nadzorowanie jego działania oraz pilnowanie ładu.
1.7. Obowiązkiem Administracji Forum jest ukaranie Użytkownika, jeżeli ten dopuścił się złamania punktów Regulaminu Forum i/lub Tabeli Kar.
1.8. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.


§2. Definicje

2.1. MinecraftPolska.net/MC-PL.net - sieć serwerów, będących własnością @DoctoRHeaL oraz GlobooX.
2.2. Właściciel, ROOT - osoby posiadające władzę zwierzchnią nad wszystkimi podmiotami występującymi na serwerowni. Są to @DoctoRHeaL oraz GlobooX.
2.3. Forum - występująca pod adresem http://www.minecraftpolska.net/forum strona, która jest własnością DoctoRHeaL oraz @GlobooX i jest poświęcona serwerom MinecraftPolska.net.
2.4. Regulamin Forum - spisane zasady obowiązujące na Forum.
2.5. Administracja Forum - osoby posiadające rangę administracyjną o nazwie "Właściciel", "Administrator Forum", "Technik Forum" oraz "Moderator Forum".
2.6. Administracja Trybu - osoby posiadające rangę administracyjną danego trybu serwera.
2.7. Administracja TeamSpeak - osoby posiadające rangę administracyjną na komunikatorze głosowym TeamSpeak pod adresem ts-pl.net.
2.8. Użytkownik - każda osoba posiadająca zarejestrowane konto na Forum.
2.9. Tabela Kar - spisane kary, jakie przyznawane są Użytkownikom za złamanie zasad Regulaminu Forum.
2.10. Ban - zablokowanie możliwości zalogowania się na Forum, przez co dla Użytkownika niedostępne są wszelkie działania na Forum.
2.11. Moderacja - zablokowanie możliwości bezpośredniej publikacji postów na Forum (by napisany post został opublikowany, Administracja Forum musi tenże post zaakceptować).
2.12. Warn - ostrzeżenie nadane przez Administrację Forum za łamanie Regulaminu Forum.
2.13. ShoutBox - czat dostępny dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Forum.
2.14. Shout - wiadomość wysłana i wyświetlana na ShoutBox'ie.
2.15. Spam - wiadomości o ogólnie nazwanej "niskiej wartości merytorycznej", nie niosącej za sobą żadnej konkretnej informacji, mające na celu jedynie "nabijanie" postów/komentarzy/shout'ów.
2.16. Flood - sytuacja, w której w jednym zdaniu obok siebie występuje więcej niż 5 takich samych znaków.
2.17. Caps Lock - sytuacja, w której więcej niż 50% treści w zdaniu pisana jest wielkimi literami (z wyłączeniem punktu 5.1 "Zasad korzystania z ShoutBox'a").
2.18. Netykieta - spis zasad obowiązujący globalnie w Internecie.
2.19. Coinsy - waluta obowiązująca na Forum, więcej informacji tutaj.


§3. Rejestracja Konta Użytkownika

3.1. Każdy Użytkownik Forum MC-PL.net ma prawo do zarejestrowania jednego konta. Każde kolejne konto, z wyłączeniem zasad odwołania od nałożonych kar i banów będzie traktowane jako multikonto i banowane permanentnie.
3.2. W czasie rejestracji Użytkownik proszony jest o:
   - podanie wybranego Identyfikatora Użytkownika (Nick),
   - podanie i potwierdzenie adresu e-mail,
   - podanie i potwierdzenie unikalnego hasła,
   - wprowadzenie unikalnego kodu bezpieczeństwa, który jest zabezpieczeniem przed atakami hakerskimi,
   - odpowiedź na pytanie rejestracyjne.
3.3. Forum umożliwia zmianę hasła przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu.
3.4. Zabrania się podawania fałszywych lub niekompletnych danych podczas rejestracji konta na Forum.
3.5. Każdy Użytkownik odpowiada za swoje konto osobiście. Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w wyniku zdarzeń losowych, siły wyższej bądź innych sytuacji, których efekty nie powstały w wyniku działań Administracji Forum. 


§4 Zasady korzystania z Forum

4.1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących praw autorskich.
4.2. Zabrania się:
   - korzystania i rozpowszechniania niedozwolonych modyfikacji/programów mających na celu utrudnianie Użytkownikowi przebywanie na Forum

   - pisania dwóch postów z rzędu w jednym wątku przed upływem 24h jeżeli cudzy post ich nie dzieli.
   - publikowania treści:
     * zabronionych przez prawo polskie oraz takich, które nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia,
     * uznawane powszechnie za niekulturalne, obraźliwe i/lub wulgarne,

     * upowszechniania treści mających na celu obrazę ze względu na przynależność rasową, religijną etc.;
     * zawierające jakiekolwiek dane osobowe/teleadresowe,
     * reklamujących inne podmioty, które nie są związane z siecią serwerów MinecraftPolska.net,
     * typu spam (mających niską wartość merytoryczną, niewnoszącą nic do tematu),

     * flood'u. (flood - wstawianie z rzędu/obok siebie więcej niż 4 znaki graficzne),
     * mających na celu sprowokowanie Użytkownika, prowadzących do wywołania kłótni,
     * naruszająca dowolny, inny punkt Regulaminu Forum,

     - handlowania na Forum pod wszelką postacią ruchomościami i/lub przedmiotami wirtualnymi.
     * umieszczania linków do tzw. screamer'ów

§5. Zasady korzystania z ShoutBox'a

5.1. Zabrania się:
   - łamania wszystkich wspomnianych i opisanych punktów §4. "Zasady korzystania z Forum",
   - obrazy Użytkowników ShoutBox'a jak i Forum,
   - tworzenia wyliczanek, zabaw (jedyne dozwolone miejsce, w których możliwa jest publikacja takich treści, jest dział "Off-Topic" w poddziale "Rozrywka"),
   - linkowania jakichkolwiek wątków zamieszczonych na Forum (Wyjątkiem jest  regulamin forum, tabela kar itd.)

     * Wyjątki stanowi Administracja forum
   - proszenia o zajrzenie do jakiegokolwiek wątku (wyjątek stanowią wątki informacyjne bądź konkursowe),
   - spamu, floodu oraz Caps Locka,
     * przez "spam" rozumie się więcej niż trzy wiadomości z rzędu, które nie zawierają konkretnych informacji,
     * przez "flood" rozumie się wstawienie obok siebie więcej niż 4 tych samych znaków graficznych
   * przez "Caps Lock" rozumie się używanie wielkich liter w zdaniu, które stanowią więcej niż 50% całej sentencji (nie są w to wliczane oficjalne skróty/nazwy urzędowe, obowiązujące w prawie polskim oraz międzynarodowym, np. UNHCR czy UNICEF)
   - pisania wiadomości o niskiej wartości merytorycznej,

   - używania /me na shoutboxie,
   - zakaz podawania linków do stron/for dotyczących minecraft'a

      *wyjątek stanowią fora/strony techniczne Typu (MyBBoard.pl itd.)
   - podszywania się pod Administrację Trybu/Forum/TeamSpeak'a,
   - proszenia o akceptację moderowanych wątków/postów.

   - używania bbcode
     * Wyjątek stanowi administracja forum
5.2. Użytkownikowi zaleca się przestrzeganie elementarnych zasad poprawnej polszczyzny oraz obowiązującej "Netykiety".


§6. Zasady pisania wątków/postów

6.1. Treść zamieszczana podczas tworzenia nowego wątku/postu nie może łamać Regulaminu Forum/Tabeli kar.
6.2. Posty zamieszczane w danym wątku nie mogą odbiegać od tematu sprawy, jaka jest poruszana w wątku.
6.3. Użytkownik zobowiązany jest do uprzedniego sprawdzenia, czy zakładany przez niego wątek:
   - nie jest powielany,
   - posiada temat adekwatny do poruszanego wątku,
   - zawiera wszystkie niezbędne informacje,
   - znajdzie się w odpowiednim dziale/poddziale.
6.4. Obowiązuje bezwzględny zakaz "zabawy w administrację", czyli pisania postów typu "ja bym dał unbana", "niech administracja zamknie ten wątek". Decyzje wiążące podejmuje jedynie Administracja Trybu bądź Administracja Forum.
6.5. Gdy zachodzi sytuacja, w której Użytkownik chce przekazać więcej niż jedną informację na Forum (np. skarga na wielu graczy, kilka propozycji odnośnie ulepszenia rozgrywki), informacje te zbiera w jeden wątek tak, by uniknąć sytuacji nabijania wątków w celu uzyskania np. plakietki "Mam temat". 
6.6. Bezwzględny zakaz ingerowania w treść notatek dopisanych przez Administrację Forum.
6.7. Jeśli dowody przedstawione w skardze na Użytkownika Forum przekraczają trzy dni, uznaje się je za przedawnione i przy rozpatrywaniu skargi nie są brane pod uwagę.

§7. Zasady zamykania wątków

7.1. Zamykać wątki może jedynie:
   - Właściciel
    * gdy została założona skarga na Opiekuna Trybu,
    * jeżeli uzna sprawę za zakończoną,
    * na wyraźną prośbę Administratora Trybu/autora wątku,
    * w celu uporządkowania Forum,
    * w celu zapobiegania dalszej prowokacji/kłótni prowadzonej w wątku przez Użytkowników Forum.
   - Administratorzy Trybu
    * jeżeli uzna sprawę za zakończoną,
    * na wyraźną prośbę autora wątku,
    * w celu uporządkowania Forum,
    * w celu zapobiegania dalszej prowokacji/kłótni prowadzonej w wątku przez Użytkowników Forum.
    - Moderatorzy Trybu

    * w celu zapobiegania dalszej prowokacji/kłótni prowadzonej w wątku przez Użytkowników Forum.
    * w celu uporządkowania Forum,
   - Administrator Forum/Moderator Forum
    * w celu uporządkowania Forum,
    * na wyraźną prośbę Administratora Trybu/autora wątku,
    * w celu zapobiegania dalszej prowokacji/kłótni prowadzonej w wątku przez Użytkowników Forum.
7.2. Przez "uporządkowanie Forum" rozumie się fakt, iż dany wątek pozostaje otwarty, ale żaden Użytkownik nie zamieścił w nim żadnego postu przez minimum 7 dni od daty ostatniego powstałego postu.

§8.  Zasady  zgłoszeń postów/wątków/Użytkowników Forum

8.1. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić wspomniane wyżej podmioty, o ile uzna je za łamiące Regulamin Forum. 
8.2. Obowiązkiem Administracji Forum jest rozpatrzenie każdego zgłoszenia i indywidualna ocena sytuacji, co do ewentualnego przewinienia.
8.3. Kary przewidziane za złamanie Regulaminu Forum opisane zostały w zakładce Tabela Kar.
8.4. Nagminne zgłaszanie podmiotów, które w żaden sposób nie będą łamać Regulaminu Forum, karane będzie w sposób przewidziany w zakładce Tabela Kar.


§9. Zasady poddziałów "Rekrutacja" na Forum MinecraftPolska.net

9.1. Użytkownik, który nie jest w żaden sposób powiązany z wątkiem zamieszczonym w poddziale "Rekrutacja", nie ma prawa wypowiadać się w nim. Wyjątek stanowi osoba ubiegająca się o rangę administracyjną oraz osoby stanowiące część Administracji Trybu, na który osoba ubiegająca się o rangę administracyjną złożyła podanie.
9.2. Wyjątek od punktu 9.1 stanowi jedynie sytuacja, w której jakikolwiek Użytkownik posiada dowody rażącego łamania regulaminu przez osobę ubiegającą się o rangę administracyjną. Takie dowody powinny zostać jak najszybciej zamieszczone w wątku rekrutacyjnym.

§10. Zasady poddziałów "Prośba o odbanowanie" na Forum MinecraftPolska.net10.1. Użytkownik, który nie jest w żaden sposób powiązany z wątkiem zamieszczonym w poddziale "Prośba o odbanowanie", nie ma prawa wypowiadać się w nim. Prawo do wypowiedzi w wątku zamieszczonym w poddziale "Prośba o odbanowanie" posiadają jedynie osoby związane, tj. autor wątku oraz Administracja Trybu, w tym również osoba banująca. 
10.2. Wyjątek od punktu 10.1 stanowi jedynie sytuacja, w której jakikolwiek Użytkownik posiada dowody poświadczające niewinność autora prośby o odbanowanie dokumentując fakt ten rzetelnymi dowodami, jednocześnie udowadniając przeinaczanie faktów i ich manipulację przez osobę banującą/Administrację Trybu.§11. Awatary i sygnatury

11.1. Dozwolone wymiary obrazka w sygnaturze to 1000px x 280px.
11.2. Jeśli Administracja Forum uzna, że sygnatura jest nieodpowiednia, ma prawo ją edytować.
11.3. Zalecane wymiary awatara to 100px x 100px.
11.4. Awatar oraz sygnatura nie mogą posiadać treści niezgodnych z polskim prawem.


§12. Tło profilu oraz muzyka

12.1. Zabrania się posiadania na tle profilu:
   - pornografii;
   - treści obrażające inne wiary;
   - wulgaryzmów;
   - treści niewłaściwych;
   - innych, które łamią wytyczne Regulaminu Forum.
12.2. Zabrania się posiadania muzyki z wulgaryzmami (dozwolona jedynie z cenzurą);
12.3. Maksymalna długość utworu to 10 min. Jeżeli czas zostanie przekroczony, administrator ma prawo odebrać muzykę w profilu;
12.4. Administrator ma prawo zdjąć dostęp do tła oraz muzyki, jeżeli nieprzestrzegane są wytyczne wyżej (w takim wypadku coinsy nie są zwracane).

§13. Zasady działów MC/TS
13.1. W działach oraz poddziałach MC/TS nie obowiązuje kara za "odkopy"
13.2. W działach Opiekun/Administrator ma prawo napisać dwa posty pod rząd przed upływem 24h, post musi być "informacją/dopełnieniem"
Przykład: http://www.minecraftpolska.net/forum/sho...2#pid71032

§14. Postanowienia końcowe

14.1. Regulamin Forum w każdej chwili może ulec zmianie, a Użytkownicy o zmianach w Regulaminie Forum zostaną poinformowani poprzez odpowiedni post na Forum.
14
.2. W sytuacjach wyjątkowych Administracja Forum ma prawo zastosowania ostrzejszych kar w celu utrzymania porządku (dotyczy bana tymczasowego lub bana stałego).
14.3. Wszelkie rozbieżności nieopisane w Regulaminie Forum rozpatrywane będą w sposób indywidualny przez Administrację Forum.
14.4. Regulamin Forum wchodzi w życie z dniem publikacji.
(Administracja forum zastrzega prawa do kopiowania regulaminu na inne fora)
Regulamin napisany przez Administratora i Moderatorów Forum.
Dodano punkt w §5. Zasady korzystania z ShoutBox'a.
- zabrania się używania /me na shoutboxie,
Zmienion z:

§9. Zasady pisania wątków/postów

9.1. Treść zamieszczana podczas tworzenia nowego wątku/postu nie może łamać Regulaminu Forum.

Na:

§9. Zasady pisania wątków/postów

9.1. Treść zamieszczana podczas tworzenia nowego wątku/postu nie może łamać Regulaminu Forum/Tabeli kar.
Zmienione z:

§5. Zasady korzystania z ShoutBox'a
5.1. Zabrania się:
  - linkowania wątków zamieszczonych na Forum,

Zmienione na:

§5. Zasady korzystania z ShoutBox'a
5.1. Zabrania się:
  - linkowania jakichkolwiek wątków zamieszczonych na Forum
    * Wyjątki stanowi Administracja forum oraz osoby które otrzymały pozwolenie od administracji forum. Przykład: Redaktorzy MC-PL

Powód edycji: Rozbudowanie podpunktu.
Regulamin został edytowany.
+ Dodano:

§10 Zasady poddziałów "Rekrutacja" na Forum MinecraftPolska.net

10.1. Użytkownik, który nie jest w żaden sposób powiązany z wątkiem zamieszczonym w poddziale "Rekrutacja", nie ma prawa wypowiadać się w nim. Wyjątek stanowi osoba ubiegająca się o rangę administracyjną oraz osoby stanowiące część Administracji Trybu, na który osoba ubiegająca się o rangę administracyjną złożyła podanie.
10.2. Wyjątek od punktu 10.1 stanowi jedynie sytuacja, w której jakikolwiek Użytkownik posiada dowody rażącego łamania regulaminu przez osobę ubiegającą się o rangę administracyjną. Takie dowody powinny zostać jak najszybciej zamieszczone w wątku rekrutacyjnym.
+Dodano

§12 Tło profilu oraz muzyka
12.1. Zabrania się posiadania na tle profilu:
* Pornografii
* Treści obrażające inne wiary
* Wulgaryzmów
* Treści niewłaściwe
* oraz inne które łamią wytyczne regulaminu
12.2. Zabrania się posiadania muzyki z wulgaryzmami (Dozwolone jedynie z cenzurą)
12.3. Maksymalna długość utworu to 10 min., jeżeli czas zostanie przekroczony administrator ma prawo odebrać muzykę w profilu
12.4. Administrator ma prawo zdjąć dostęp do tła oraz muzyki jeżeli nieprzestrzegane są wytyczne wyżej (Bez zwrotu coinsów)
Dodano nowy punkt w "§6. Zasady pisania wątków/postów:
6.7. Jeśli dowody przedstawione w skardze na Użytkownika Forum przekraczają trzy dni, uznaje się je za przedawnione i przy rozpatrywaniu skargi nie są brane pod uwagę.

Zmodyfikowano punkt 11.3 w "[b]§11. Awatary i sygnatury":[/b]
poprzednia wersja: "11.3. Zalecane wymiary awatara to 500px x 500px"
obecnie obowiązująca wersja: "11.3. Zalecane wymiary awatara to 100px x 100px"

Punkt 6.7 powstał ze względu na pewne niedociągnięcia i problem podczas rozpatrywania skarg. Nie chcemy, by do skargi były dołączane dowody przykładowo sprzed miesiąca. Takie załączniki będą traktowane jako "informacyjne".
Punkt 11.3 został zmodyfikowany ze względy na rozbieżności między Regulaminem Forum a ustawieniami konta pod kątem personalizacji.
Dodano:

§11. Zasady poddziałów "Prośba o odbanowanie" na Forum MinecraftPolska.net11.1. Użytkownik, który nie jest w żaden sposób powiązany z wątkiem zamieszczonym w poddziale "Prośba o odbanowanie", nie ma prawa wypowiadać się w nim. Prawo do wypowiedzi w wątku zamieszczonym w poddziale "Prośba o odbanowanie" posiadają jedynie osoby związane, tj. autor wątku oraz Administracja Trybu, w tym również osoba banująca.
11.2. Wyjątek od punktu 7.1 stanowi jedynie sytuacja, w której jakikolwiek Użytkownik posiada dowody poświadczające niewinność autora prośby o odbanowanie dokumentując fakt ten rzetelnymi dowodami, jednocześnie udowadniając przeinaczanie faktów i ich manipulację przez osobę banującą/Administrację Trybu.

Na podstawie oddanych głosów w wątku:
http://www.minecraftpolska.net/forum/sho...p?tid=9929
Dodano:§14. Zasady działów MC/TS
14.1. W działach oraz poddziałach MC/TS nie obowiązuje kara za "odkopy"
14.2. W działach Opiekun/Administrator ma prawo napisać dwa posty pod rząd przed upływem 24h, post musi być "informacją/dopełnieniem"
Przykład: http://www.minecraftpolska.net/forum/sho...2#pid71032
Stron: 1 2